Privacy Policy för Stibes Stugförmedling

Denna integritetspolicy förklarar hur Toftahult Gård samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår hemsida https://stibes.com , har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Den juridiska personen som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Stibes Stugförmedling
Blötan 11
36294 Tingsryd
Sverige
Telefon: +46 (0)706831684
christina@stibes.com

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Förmedling av tjänster: Personuppgifter används för att leverera de efterfrågade tjänsterna på Toftahult Gård och för att på bästa sätt betjäna dig samt för att kommunicera med dig och informera om tjänsten.

Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar: Personuppgifter som samlas in genom din användning av våra digitala plattformar. Vi använder denna information för att optimera användarupplevelsen genom anpassat innehåll samt för att utveckla och förbättra våra digitala plattformar. Dessutom används personuppgifter för att upprätthålla IT-säkerheten.

Statistik och analyser: Personuppgifter används för att sammanställa statistik och analyser av bland annat användningen av våra tjänster, användningen av våra digitala plattformar, kundnöjdhet och trafiknivåer för att utveckla och förbättra våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Om dig kan vi bland annat samla in följande information för behandling för följande ändamål:

.

Förmedling av våra tjänster
Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kundnummer, fakturanummer, utgivningsnummer, kvittensnummer. I Sverige återfinns personnummer i organisationsnummer och momsregistreringsnummer för det enskilda företaget.

Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar
Personlig information: Namn, adress, e-postadress, kontraktsnummer, IP-nummer.

Statistik och utveckling av tjänster
Personlig information: Namn, kundnummer, kontraktsnummer, IP-nummer, e-postadress, adress, adress, nummer.

Källor

När vi samlar in information från andra källor än dig kan dessa källor vara:

Onlinekällor, såsom sociala medier eller leverantörer av information som är allmänt tillgängliga.

-Myndigheter, adressinformationstjänster, kreditupplysningsföretag, inkassobolag och partners.

Den insamlade informationen om dig kan härledas från EU/EES.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

.

Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande rättsliga grunder i förhållande till vart och ett av följande ändamål:

Förmedling av våra tjänster
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

Optimering av användarupplevelsen på digitala plattformar
Behandlingen av dina personuppgifter för att optimera din upplevelse på vår webbplats baseras på ditt samtycke.

Statistik och tjänsteutveckling
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att genomföra undersökningar, enkäter och analyser för att säkerställa funktionaliteten och kvaliteten på våra tjänster.

Övervakning
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse av att förebygga incidenter, bistå vid räddningsinsatser, säkerställa att våra automatiserade system fungerar korrekt och säkerställa identifiering vid indrivning av skulder.

Leverans av dina personuppgifter

Vi kan lämna dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

.

-Operatörer som vi samarbetar med och leverantörer som stöder vår verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support och finansinstitut).

-Offentliga myndigheter, såsom polisen och Skatteverket, om de har rättslig grund för att få tillgång till personuppgifter.

Överföring till länder utan EU/EES

Toftahult Gård skickar dina personuppgifter till länder utanför EU/EES-länderna genom samarbete med globala tjänsteleverantörer och partners som efter vårt godkännande kan få tillgång till våra system.

Om personuppgifter via åtkomst till våra system överförs till länder utanför EU/EES, kommer vi att se till att överföringen sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Toftahult Gård kan till exempel använda standardiserade dataskyddsbestämmelser (så kallade standardavtalsklausuler) som antagits av kommissionen, Privacy Shield (om mottagaren är ansluten till Privacy Shield) eller annan certifieringsmekanism.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som består av:

Basisk information om dig:
i upp till 1 år från det att din relation med Toftahult Gård avslutats .

Transaktionsinformation och verifikationer:
i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Tuppgifter för hantering av ett pågående ärende, t.ex. ett klagomål eller en händelse:
i upp till 3 år efter avslutat ärende i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till:

  • begära rättelse av dina personuppgifter;
  • begära tillgång till dina personuppgifter;
  • Innebära ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av behandlingen av personuppgifter som behandlats före dagen för återkallandet av ditt samtycke.

Under vissa omständigheter, som förklaras närmare i tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt till:

  • Vägra din behandling av personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
  • begära att vi raderar dina personuppgifter, och
  • utvinna de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Frågor och eventuella klagomål

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss per post eller e-post på den adress som anges i början av denna integritetspolicy.

.

Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillgodose dina synpunkter. Your integrity is very important to us and we always strive to process your personal information in the best and safest way possible.

If you believe that we are in violation of our ambitions, you always have the opportunity to submit any complaints regarding our processing of your personal data to the Data Inspectorate.

How to contact us?

If you have questions about this Privacy Policy, here’s how you can reach us:

Online: here
By post:
Stibes Stugförmedling
Blötan 11
36294 Tingsryd
Sweden


Last updated: July 19, 2018