Allmänna villkor

För uthyrning av semesterstugor / lägenheter

Vad gäller när jag bokar en privatägd stuga /lägenhet?

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare av bokning är:
Stibes Stugförmedling
Blötan 11, 36294 Tingsryd
+46(0)706831684
christina@stibes.com

Vem är ansvarig för stugan/lägenheten?
Husägaren /uthyraren är ensam ansvarig

Villkor gällande bokning:
Du är myndig och över 18 år
Du har läst och godkänt alla villkoren på denna hemsida (stibes.com)
Har egen försäkring och /eller avbeställningsskydd
Villkoren är enligt svensk lag, tillämpas även när bokningskontrakt har ingått med utländska (ej svensk medborgare) personer.

Som förmedlare är vi skyldiga att se till att:
Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
Du får handling och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag
Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning
Du får disponera stugan/lägenheten från 15.00 avtalad ankomstdag till 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats
Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten så är det i första hand husägaren du ska vända dig till.
Läs mer om detta nedan

Bra att tänka på vid bokning av privatägd semesterstuga/lägenhet:
Standard: En semesterstuga skiljer sig ofta från ditt vanliga hem. Inredningen kan bestå av både moderna och omoderna möbler. Porslin och bestick är inte alltid av samma sort. Garderober och förvaringsmöjligheter kan vara få. Sovrummen kan vara mindre och avdelas inte alltid med en dörr. Varmvattenberedare kan vara av mindre storlek, vilket kan medföra att man måste vänta något om flera ska duscha.
Naturen: I och omkring semesterhus (på landsbygden) kan man sommartid räkna med viss förekomst av flugor, getingar och andra insekter, eventuell spindelväv inomhus eller myror på hustomten.Varken husägaren eller Stibes Stugförmedling kan göras ansvarig eventuella allergiska reaktioner. Vid större insektsangrepp måste husägaren omedelbart meddelas, så att felet kan avhjälpas. Varken stugägare eller Stibes stugförmedling kan göras ansvarig för aktiviteter utanför tomtgränsen som vägarbete osv.
Säsong: faciliteter som båt, pool, trädgårdsmöbler mm kan endast användas när säsong och väder tillåter.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat bokningsavgiften (eller hela hyran)

När ska jag betala?
Om du har bokat tidigare än 60 dagar i förväg är bokningsavgiften 25% av hyresbeloppet. Bokningsavgiften skall betalas inom 7 dagar från det att vi har sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran 75% skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Om du har bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 7 dagar från bokningstillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning.
Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka antingen muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än anmälning/bokningsavgiften
Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.
Om du redan har hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.
Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på SEK 700/vecka

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål bör du framföra det till husägaren snarast möjligt, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla till husägaren omgående, så han/hon får en chans att rätta till det.
Du har rätt att sätta någon annan person i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra.
Du måste i så fall meddela oss före ankomstdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på SEK 700

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Det får inte bo fler personer i huset än tillåtet som det anges på internet och bokningsbekräftelsen, det är förbjudet att sätta upp tält eller parkera husvagnar/husbilar på tomten, husägaren har rätt att omedelbart avvisa de extra personerna och eller upphäva kontraktet utan återbetalning.
Husägaren är skyldig till att huset är försäkrat. Om hyresgästen orsakat skadan är denne skyldig att betala självrisk beloppet. Hyresgästen måste ha en hemförsäkring ifall att vårdslöshet har gjort sådan stor skada at det inte ingår i husägarens försäkring. Stibes Stugförmedling ställs inte till ansvar för eventuell skada orsakad av hyresgästen, inte heller förlust, stöld eller skada av hyresgästens eller husägarens egendom. Huset skall lämnas i samma skick som vid ankomst. I flera stugor skall ni lämna en depositionsavgift som återfås efter avresa när stugan har lämnats i ett gott och städat skick.
Husdjur får inte lämnas ensamma eller utan uppsikt i huset. Djurägaren har själv fullt ansvar för eventuell skada orsakad av husdjur.
Slutstädning kan oftast beställas vid bokningen. Om hyresgästen lämnat huset ostädat eller slarvigt städat kommer kostnaden att debiteras hyresgästen. Om slutstädning är inkluderat i hyresbeloppet eller om hyresgästen har betalat för slutstädning måste hyresgästen ändå diska, tömma kylskåpet/soporna, städa ugnen, grillen och båten före avresa.
Båt: Om semesterhuset har en en båt tillhörande utan extra kostnad, är det hyresgästen som är ansvarig för att utrustningen enligt lag är närvarande, när båtens används. Alla personer, som använder båten, skall använda flytväst i rätt storlek. Hyresgästen ansvarar själv att flytvästarna används och inte husägaren eller Stibes stugförmedling. Hyresgästen kan inte räkna med att det finns flytvästar till alla. Barn under 16 år får endast använda båten under uppsikt av vuxen. Hyresgästen ska följa de anvisningar, husägaren ger angående båtens användning (Om det enligt lag krävs förar/skepparbevis eller liknande, är det hyresgästens ansvar att ha med detta bevis). För olyckshändelser och skador i samband med användandet av båten, kan varken husägaren eller Stibes stugförmedling ställas till ansvar.
Pool, bastu: Om semesterhuset har en bastu, pool och eller badtunna, måste hyresgästen följa anvisningarna rörande dess användning från husägaren. Hyresgästen är ansvarig för sig själv och barnen vid vistelse i bastun, poolen/badtunnan.

Totalförbud att ladda elbil/husbil i det vanliga eluttaget
Laddning av en elbil /husbil kräver stora strömstyrkor och ett eluttag med hög effekt under lång tid. Ett vanligt hus – är inte dimensionerat för laddning av elbil och /eller husbil, det finns en mycket stor risk att huset inte klarar påfrestningen och det orsakar en brand på grund av överhettning. Använd laddningsstolpar som finns utplacerade på olika ställen i orten/staden.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten – och energitillförseln, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du har haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Självhushåll:
Hyresgästen medtar eget sänglinne/handdukar eller hyr av värden. Gästen städar själv eller köper tjänst.