Allmänna villkor

Vilka regler gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

Vem är ansvarig?
Ansvarig uthyrningsfirma för bokningen är:
Stibes Stugförmedling
Blötan 11, 36294 Tingsryd
E-post: christina@stibes.com

Vem ansvarar för stugan/lägenheten?
Husägaren/uthyraren är ensam ansvarig

Bokningsvillkor:
Du är myndig och över 18 år.

  • Du har läst och godkänt alla villkor på denna hemsida (stibes.com)
  • Har en egen försäkring och/eller avbeställningsförsäkring
  • Villkoren är enligt svensk lag och gäller även när ett bokningsavtal är mellan utländska
    (inte svenska medborgare) personer.

Som uthyrningsföretag är vi skyldiga att se till att:
Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning,
Du får dokumentation och information om var du kan hämta nyckeln i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före den överenskomna ankomstdagen,
Du informeras om eventuella viktiga ändringar som rör din bokning,
Du får använda stugan/lägenheten från kl. 15.00 på den överenskomna ankomstdagen till kl. 11.00 på avresedagen, om inget annat bekräftats.
Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten ska du kontakta husägaren. Se nedan.

Att tänka på innan du bokar ett privatägt fritidshus:
Standard: Ett fritidshus skiljer sig ofta från ditt eget hem. Inredningen kan vara både gammal och modern. Serviser, glas och bestick kan vara av olika slag. Kanske finns det inte tillräckliga garderober och förvaringsutrymmen. Sovrummen är ofta mindre och inte alltid uppdelade med en dörr. Varmvattensbehållaren kan vara mindre, du kan behöva vänta medan vattnet värms upp igen.
Utomhus: I och runt semesterhus (på landsbygden), särskilt på sommaren, finns det eventuellt fler flugor, getingar och andra insekter utomhus och kanske spindelväv inomhus. Varken husägaren eller Stibes Stugförmedling kan göras ansvariga för eventuella allergiska reaktioner. Om det däremot finns ovanligt många insekter, vänligen rapportera dem omedelbart, så kan de kanske utrotas. Varken husägaren eller Stibes Stugförmedling kan hållas ansvariga för aktiviteter utanför våra gränser, till exempel: vägarbeten etc.
Säsonger: Anläggningar som båt, pool, trädgårdsmöbler får endast användas när säsongen och vädret tillåter det.

När min bokning blir bindande?
Du och vi är bundna av hyresavtalet så snart vi har bekräftat din bokning och du har betalat bokningsavgiften (eller hela hyresbeloppet).

När ska jag betala?
Om du har bokat tidigare än 60 dagar i förväg är bokningsavgiften 25 % av hyresbeloppet. Bokningsavgiften ska betalas inom 7 dagar från det datum då vi skickade bokningsbekräftelsen till dig. Den kommer att dras av från hyran. Resten av hyran 75 % ska betalas senast 60 dagar före den överenskomna ankomstdagen.
Om du bokade senare än 60 dagar i förväg ska hela hyresbeloppet betalas senast inom 7 dagar från bokningstillfället

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du inte betalar hyran räknas detta som en avbokning från din sida och i så fall gäller reglerna för avbokning.

Vilka regler gäller om jag vill avboka?
Du kan säga upp muntligt eller skriftligt till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar 40 dagar och mer före överenskommen ankomstdag behöver du inte betala mer än bokningsavgiften.
Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag måste du betala 90 % av hyran.
Om du redan har betalat mer än vad du är skyldig att göra, kommer skillnaden att återbetalas till dig av den som den betalades till. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan kommer vi att ersätta dig med ett belopp som motsvarar den hyra som den nya hyresgästen betalar, med avdrag för en serviceavgift på SEK 700 (inkl. moms)
Vi rekommenderar dock att hyresgästen tecknar ett avbeställningsskydd hos ett försäkringsbolag

Vad är mina rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt har du rätt att avbryta bokningen. Istället för att avbryta bokningen kan du kräva nedsättning av hyran.
Om du har några klagomål ska de meddelas husägaren så snart som möjligt, helst inom 3 dagar från ankomsten. Eventuella fel som uppstår under din vistelse ska rapporteras till husägaren omedelbart, så att han/hon har möjlighet att åtgärda dem. Du har rätt att sätta en annan person i ditt ställe och vi måste acceptera denna person om vi inte har särskilda skäl att vägra. Om du har för avsikt att göra detta måste du informera oss före ankomstdagen. Avgiften för ändring av bokningen är SEK 700 (inkl. moms)

Vad är mina skyldigheter?
Du måste ta väl hand om stugan/lägenheten och följa de regler och föreskrifter som gäller. Du är personligen ansvarig för eventuella skador som uppstår på boendet och dess innehåll genom din egen eller någon i ditt sällskap försumlighet. Husägaren är skyldig att ha huset försäkrat. Om skadan orsakas av hyresgästen är han/hon skyldig att betala försäkringens självrisk. Hyresgästen bör ha en hemförsäkring om en allvarlig försummelse orsakar en sådan skada som inte täcks av husägarens försäkring. Stibes stugförmedling kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av hyresgästen eller för förlust, stöld eller skada på hyresgästens eller husägarens egendom.

Du får inte använda stugan/lägenheten för något annat ändamål än vad som avtalats vid bokningstillfället (normala semesterändamål). Det är inte tillåtet att vara fler personer än vad som anges i beskrivningen på internet och på bokningsbekräftelsen, det är förbjudet att sätta upp ett tält eller parkera en husvagn/husbil, på grund av detta har husägaren rätt att vräka de extra personerna direkt och/eller säga upp kontraktet utan pengar ersättning. Stugan/lägenheten ska lämnas i samma skick som vid ankomsten.

Husdjur får inte lämnas obevakade i huset. Husdjursägaren har fullt ansvar för eventuella skador orsakade av husdjuret.

Slutstädning kan ofta bokas vid bokningstillfället. Om hyresgästen har lämnat stugan/lägenheten i orenat skick eller inte har städat på ett tillfredsställande sätt kommer kostnaden att faktureras hyresgästen. Även om slutstädning ingår i hyran eller om hyresgästen har betalat för slutstädning måste hyresgästen diska, tömma kylskåp och sopor, rengöra ugn, grill och båt före avresa.

Båt: Om stugan/lägenheten har en båt som ingår i hyran, är det hyresgästen som är ansvarig för att den utrustning som krävs enligt lag finns med när den används. Alla personer som använder båten måste använda flytvästar av rätt storlek. Hyresgästen är ensam ansvarig för att flytvästarna används och inte husägaren eller Stibes Stugförmedling. Hyresgästen kan inte förvänta sig rätt mängd flytvästar. Barn under 16 år får använda båten under övervakning av en vuxen. Hyresgästen måste följa husägarens regler/riktlinjer för båten. (Om ett lagstadgat/maritimt tillstånd krävs är hyresgästen ansvarig för att visa upp ett sådant tillstånd). För olyckor och skador i samband med användningen av båten kan varken husägaren eller Stibes Stugförmedling hållas ansvariga.

Pool, bastu: Om stugan/lägenheten har en bastu, pool eller badtunna, måste hyresgästen följa de instruktioner/regler som husägaren har fastställt. Hyresgästen är själv ansvarig för sig själv och sina barn när den används.

Totalförbud mot att ladda elbilar/husbilar med vanligt eluttag
Laddning av en elbil/husbil kräver stora strömstyrkor och ett eluttag med hög effekt under lång tid. En vanlig stuga/hus – är inte dimensionerad för laddning av elbil och/eller husbil RV. Risken är stor att stugan/huset inte klarar belastningen/spänningen och att det uppstår en brand på grund av överhettning. Använd laddningsstolpar som är placerade på olika platser i staden.

Krig, naturkatastrofer, strejker etc.
Du och vi har rätt att häva bokningsavtalet om stugan/lägenheten inte kan levereras på grund av militära operationer, naturkatastrofer, konflikter på arbetsmarknaden, långvariga avbrott i vatten- eller energiförsörjningen, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunde förutse eller påverka. Under sådana omständigheter är vi skyldiga att återbetala vad du har betalat med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte är överens?
Vänd dig omedelbart till husägaren om eventuella klagomål. Tänk på att dina chanser att få upprättelse kan minska om du dröjer med att framföra ditt klagomål. Om vi inte kommer överens kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden. (Allmänna reklamationsnämnden för konsumentklagomål) som består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.

Självhushållning:
Hyresgästen tar med sig egna sängkläder/handdukar eller hyr dem av husägaren.
Hyresgästen städar boendet före avresa eller betalar för slutstädning.