Privacy Policy (in Swedish)

GDPR

Denna integritetspolicy förklarar hur Stibes Stugförmedling samlar in och behandlar dina personuppgifter.
Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Vi vill med denna integritetspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår hemsida www.stibes.com
har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

 

Personuppgiftsansvarig

Stibes Stugförmedling
Blötan 11
S-36294 Tingsryd
E-post: christina(at)stibes.com

Användning av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
Förmedling av tjänster: Personuppgifter används för att leverera de efterfrågade tjänsterna på Stibes Stugförmedling och för att på bästa sätt uppdatera dig samt för att kommunicera med dig och informera om tjänsten.

Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar: Personuppgifter som samlas in genom din användning av våra digitala plattformar.
Vi använder denna information för att optimera användarupplevelsen genom anpassat innehåll samt för att utveckla och förbättra våra digitala plattformar.
Dessutom används personuppgifter för att upprätthålla IT-säkerheten.

Statistik och analyser: Personuppgifter används för att sammanställa statistik och analyser av bland annat användningen av våra tjänster, användningen av våra digitala plattformar, kundnöjdhet och trafiknivåer för att utveckla och förbättra våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter
Om dig kan vi bland annat samla in följande information för behandling för följande ändamål:
Förmedling av våra tjänster
Personlig information: Namn, adress, telefonnummer, kundnummer, e-postadress, bankkontonummer, kontraktsnummer, IP-nummer.

Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar, statistik , verktyg och utveckling av tjänster
Personlig information: Namn, adress, e-postadress, IP-nummer.

Källor
När vi samlar in information från andra källor än dig kan dessa källor vara:
Onlinekällor, såsom sociala medier eller leverantörer av information som är allmänt tillgängliga.
Myndigheter, adressinformationstjänster, kreditupplysningsföretag, inkassobolag och partners.
Den insamlade informationen om dig kan härledas från EU/EES.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande rättsliga grunder i förhållande till vart och ett av följande ändamål:
Förmedling av våra tjänster
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

Optimering av användarupplevelsen på digitala plattformar
Behandlingen av dina personuppgifter för att optimera din upplevelse på vår webbplats baseras på ditt samtycke.

Statistik och tjänsteutveckling
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att genomföra undersökningar,
enkäter och analyser för att säkerställa funktionaliteten och kvaliteten på våra tjänster.
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse av att förebygga incidenter, bistå vid räddningsinsatser,
säkerställa att våra automatiserade system fungerar korrekt och säkerställa identifiering vid indrivning av skulder.

Leverans av dina personuppgifter
Vi kan lämna dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
Operatörer som vi samarbetar med och leverantörer som stöder vår verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support och finansinstitut).
Offentliga myndigheter, såsom polisen och Skatteverket, om de har rättslig grund för att få tillgång till personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter
Vi behåller dina data så länge som det är nödvändigt i ovannämnda syften eller för att följa lagstadgade lagringsskyldigheter och andra skyldigheter.
När lagringsperioden löpt ut för ett visst syfte kommer vi att radera dina personuppgifter för det syftet.

Transaktionsinformation och verifikationer:
i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter för hantering av ett pågående ärende, t.ex. ett klagomål eller en händelse:
i upp till 3 år efter avslutat ärende i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt till:

 • begära rättelse av dina personuppgifter;
 • begära tillgång till dina personuppgifter;
 • Innebära ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke.
  Att återkalla ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av behandlingen av personuppgifter
  som behandlats före dagen för återkallandet av ditt samtycke.

Under vissa omständigheter, som förklaras närmare i tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt till:

 • Vägra din behandling av personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • begära att vi raderar dina personuppgifter, och utvinna de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat i ett strukturerat,
  allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Frågor och eventuella klagomål
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss
per post eller e-post på den adress som anges i början av denna integritetspolicy.
Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillgodose dina synpunkter.
Din integritet är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste sätt.
Om du anser att vi bryter mot våra ambitioner har du alltid möjlighet att lämna in eventuella klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss?
Om du har frågor om denna sekretesspolicy, så här kan du nå oss:
Stibes Stugförmedling
Blötan 11
36294 Tingsryd
Sverige
E-post: christina(at)stibes.com